Scoala doctorala este entitatea structurala a Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", care asigura atat cadrul administrativ al desfasurarii studiilor universitare de doctorat in domeniul Stiinte Militare, cat si conditiile necesare aprofundarii/dezvoltarii unor cunostinte stiintifice/ competente profesionale si transversale specifice, respectiv:

  • cunostinte avansate in domeniul Stiinte Militare;
  • cunostinte aprofundate privind managementul proiectelor de cercetare;
  • identificarea, formularea si solutionarea problemelor de cercetare stiintifica specifice;
  • utilizarea creativa a metodologiei cercetarii stiintifice avansate;
  • interpretarea si dezvoltarea cunoasterii stiintifice in domeniul investigat;
  • realizarea unor contributii durabile la progresul cunoasterii in domeniul investigat, prin cercetari originale, cu impact national si international, diseminate in publicatii stiintifice de prestigiu.

In vederea autorizarii Scolii doctorale, la nivelul institutiei, s-a constituit un grup de lucru cu misiunea de a elabora cadrul normativ intern specific.

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.