Prezentare

Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, continuatoarea traditiilor educationale si institutionale a primei scoli militare de ofiteri din Romania, este institutia de invatamant militar superior integrata in sistemul national de invatamant, cu autonomie universitara garantata prin lege si cu personalitate juridica. De asemenea, este abilitata sa organizeze si sa desfasoare programe de studii universitare, destinate formarii ofiterilor de comanda pentru Fortele Terestre ale Armatei Romaniei si pentru alti beneficiari din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Misiunea Academiei Fortelor Terestre, ca universitate de educatie si cercetare stiintifica, este de formare initiala si continua, la nivel universitar si postuniversitar, a ofiterilor pentru toate armele si specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre, precum si a specialistilor militari si civili pentru alti beneficiari interni si externi, potrivit protocoalelor si contractelor incheiate. In domeniul de cercetare stiintifica academia are misiunea de a dezvolta, inova si transfera tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, in domeniul stiintelor, precum si valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora.

Cu un management universitar adecvat, fundamentat pe principiul alocarii resurselor in raport cu prioritatile si necesitatile reale de dezvoltare institutionala, cu o colaborare eficienta cu membrii comunitatii academice in luarea deciziilor si consultarea periodica a studentilor, si cu un colectiv de cadre didactice universitare si instructori militari foarte bine pregatiti, Academia Fortelor Terestre este o institutie puternica, capabila sa anticipeze schimbarile si sa ofere o educatie de inalta calitate centrata pe student.

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.