Managementul Cercetarii

Activitatea de cercetare, dezvoltare si inovare se desfasoara având drept fundament prevederile legislatiei nationale si internationale incidente in domeniu, reglementarile specifice Ministerului Apararii Nationale precum si prevederile Cartei universitare si ale documentelor interne adoptate de Senatul Universitar.

Conducerea activitatii de cercetare, dezvoltare si inovare este atributul comandantului (rectorului) academiei iar conducerea operativa, monitorizarea si evaluarea cercetarii stiintifice se afla in responsabilitatea prorectorului (loctiitor al comandantului pentru cercetare stiintifica).

Orientarea si coordonarea activitatii de cercetare stiintifica din academie se realizeaza prin intermediul Consiliului Stiintific, pe baza Planului de cercetare stiintifica, dezvoltare si inovare al Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”. Gestionarea activitatii de cercetare stiintifica din punct de vedere tehnico-administrativ si evidenta rezultatelor cercetarii se realizeaza de catre Sectia Cercetare Stiintifica, care faciliteaza managementul activitatilor de cercetare si a proiectelor de cercetare – dezvoltare derulate de personalul institutiei.

Deciziile luate de Consiliul Stiintific se supun avizarii in Consiliul de Administratie si aprobarii in Senatul Universitar. Transpunerea deciziilor in pactica se va realiza prin structurile de specialitate, in functie de natura deciziei emise, conform legislatiei in vigoare.


Expertiza institutiei in domeniul cercetarii

Domeniile prioritare in care academia planifica si desfasoara activitati de cercetare stiintifica sunt cele in care personalul didactic si de cercetare are competenta si expertiza, date de catre specializarea profesionala, domeniul in care a obtinut titlul de doctor, specializarile obtinute pe parcursul carierei si in care este atestat, proiectele si granturile din care a facut parte si alte tipuri de cursuri si atestari care sa confirme capacitatea de a desfasura cercetare.

Astfel, se evidentiaza urmatoarele domenii:

  • stiinte militare;
  • administratie, guvernanta si drept;
  • compatibilitate si biocompatibilitate electromagnetica;
  • inginerie si tehnologii militare;
  • leadership in mediu multicultural;
  • management si dezvoltare durabila;
  • operatiuni cibernetice si protectia infrastructurilor critice;
  • stiinte economice;
  • securitate globala si informatii;
  • stiinte sociale si ale educatiei.

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.