Luand in considerare prevederile legale in domeniul achizitiilor publice (Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, etc.), in baza carora achizitiile publice se deruleaza prin S.I.C.A.P. - Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (fostul S.E.A.P. - Sistemul Electronic de Achizitii Publice), platforma gestionata de Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), toate informatiile despre contractele atribuite sau in curs de atribuire de catre institutia noastra se regasesc pe aceasta platforma, pe site-ul www.e-licitatie.ro, unde pot fi identificate filtrand dupa autoritatea contractanta "Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01512 Sibiu", fiind disponibile publicului fara restrictii.

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.