Birou Programe si relatii internationale (Erasmus+) functioneaza in cadrul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" (AFT), fiind structura cu atributii in gestionarea, la nivel institutional, a evenimentelor legate de relatiile internationale si a programului Erasmus+.

  Birou Programe si relatii internationale (Erasmus+) isi desfasoara activitatea in conformitate cu:

  a) Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a actiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport si de abrogare a Deciziilor nr. 1.719/2006/CE, nr. 1.720/2006/CE si nr. 1.298/2008/CE;
  b) Ordin privind functionarea Birourilor Erasmus+ in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate si stabilirea atributiilor acestora;
  c) Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3223 din 08.02.2012 pentru aprobarea metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate;
  d) Cartei Erasmus pentru invatamant superior (Erasmus Charter for Higher Education);
  e)Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
  f) Carta universitara a Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu";
  g) Ghidului Erasmus+;
  h) Decizia Senatului universitar al Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" nr. 309/19.11.2014 de constituire a Biroului Erasmus+.
Componenta Birou Programe si relatii internationale (Erasmus+):
Sef Birou Programe si relatii internationale (Erasmus+) – Lt.col. RAZVAN BARBU
Coordonatorul Programului Erasmus+ - RAMONA HERMAN
Asistent de cercetare - ACS dr. MARIUS RIZESCU
Referent instiutional - OANA ALEXANDRA NEGRILA
Referent instiutional - ANDRA-IOANA PINZARIU
Responsabil financiar - Col. DANIEL CATAUTA

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.